Εταιρικό προφιλ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Φουφόπουλο και  λειτουργεί με έδρα την Αθήνα (Κρέοντος 93- Σεπόλια) πλησίον του σταθμού μετρό.  Η συνεργασία με τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους αλλά και συνεργάτες δικηγόρους πανελλαδικά, εγγυάται την άμεση, ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου νομική υποστήριξη σε όλους τους τομείς του Δικαίου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Δικηγορικού μας γραφείου είναι η ειλικρίνεια και η άμεση επαφή με τον εντολέα, επιδεικνύοντας για όλες τις υποθέσεις την απαραίτητη προσοχή και εμπεριστατωμένη μελέτη του φακέλου. Ο Δημήτριος Φουφόπουλος ασκεί μάχιμη Δικηγορία και χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος πλήθος υποθέσεων αστικού, ποινικού και διοικητικού Δικαίου.

Η συνεργασία μας με εξειδικευμένους οικονομολόγους σε ζητήματα τραπεζικού και οικονομικού δικαίου μας έχει οδηγήσει σε πλήθος επιτυχιών και θετικών αποτελεσμάτων υποθέσεων κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Άρτιες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα υποθέσεων :

Ποινικό Δίκαιο: Ναρκωτικά, Εγκληματική Οργάνωση, Βιασμός, Ανθρωποκτονία, Απάτη, Κλοπή, Πλαστογραφία, Υπεξαίρεση, Ψευδής καταμήνυση, Συκοφαντική Δυσφήμιση, Εξύβριση, Σωματικές Βλάβες, Ενδοοικογενειακή Βία, Διατάραξη οικιακής ειρήνης, Απειλή, Ψευδορκία, Εγκλήματα κατά της ζωής, Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια, Εγκλήματα κατά της τιμής, παραβίαση απορρήτων, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσιακών δικαιωμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, Ασέλγεια.

Οικογενειακό Δίκαιο: ​​​Διαζύγια, Συναινετικό Διαζύγιο, Επιμέλεια και διατροφή τέκνων, Αγωγές Διατροφής,  Αγωγές Συμμετοχής στα Αποκτήματα, Σύμφωνο Συμβίωσης, Ενδοοικογενειακή Βία, Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Παρένθετη Μητέρα, Υιοθεσία, Αναδοχή Ανηλίκου, Δικαστική Συμπαράσταση.

Κληρονομικό Δίκαιο: Αγωγές μέμψης άστοργης δωρεάς, Σχολάζουσα κληρονομία, Αποδοχή – Αποποίηση Κληρονομίας, Δημόσια Διαθήκη, Ιδιόγραφη Διαθήκη, Μυστική Διαθήκη, Εξ αδιαθέτου Διαδοχή, Τάξεις Κληρονόμων, Συμμετοχή επιζώντος συζύγου στην κληρονομία & Αποκλεισμός αυτού, Συγκληρονόμοι, Νόμιμη Μοίρα και οι Δικαιούχοι, Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομίας, Αγωγές κατά της κληρονομίας, Αγωγή περί Κλήρου, Χρησικτησία κατά Κληρονόμου, Σχέσεις περισσότερων Κληρονόμων, Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, Δικαστική Εκκαθάριση της Κληρονομίας, Κληρονομικό Καταπίστευμα, Εκποίηση της Κληρονομίας, Αίτηση Έκδοσης Κληρονομητηρίου, Εκτέλεση Διαθήκης, Ανάκληση Δωρεάς εν Ζωή, δυνατότητα μετάβασης σε περιφερειακά Ειρηνοδικεία.

​​​​​​​Εμπράγματο Δίκαιο : Δίκαιο ακινήτων, Εμπράγματα δικαιώματα, οριζόντια – κάθετη ιδιοκτησία, Σύσταση Οροφοκτησίας  Σχέσεις των οροφοκτητών – Κανονισμοί, Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συνιδιοκτητών, Κοινόχρηστοι χώροι: Δικαίωμα χρήσης – πιλοτή. Αγωγή για κοινόχρηστα, προσβολή νομής. Κτηματολογικό Δίκαιο Διορθώσεις Κτηματολογικών στοιχείων. Έλεγχος ακίνητης περιουσίας. Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας / Έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο. Προσημειώσεις – υποθήκες. Σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας και Μεταβιβάσεις ακινήτων

 

Τροχαία Ατυχήματα​​​​​​​ : Πλήρης εκπροσώπηση τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό σκέλος της υπόθεσης. Διεκδίκηση αποζημιώσεων. Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ιατρικά σφάλματα : Πλήρης εκπροσώπηση τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό σκέλος της υπόθεσης. Διεκδίκηση αποζημιώσεων. Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τραπεζικό Δίκαιο: Έλεγχος συμβάσεων, έλεγχος νομιμότητας Γενικών Όρων Συναλλαγών, ΓΟΣ, ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Νόμος 3869/2010, ρύθμιση δανείων και οφειλών, συνδιαλλαγή με τράπεζες.

Ασφαλιστικά μέτρα: Προσωρινή προστασία, ασφαλιστικά διατροφής, επιμέλειας και διαμονής ανηλίκου τέκνου, συντηρητική κατάσχεση, μεσεγγύηση, προσημείωση υποθήκης, σύσταση ενεχύρου.

 

Μεταναστευτικό / Δίκαιο αλλοδαπών: Άδειες παραμονής, Ανανέωση αδειών παραμονής, Αντιρρήσεις και Ενστάσεις σε περιπτώσεις απέλασης, Πολιτογράφηση ομογενών.

 

Ιθαγένεια: Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, Κτήση με Πολιτογράφηση, Απώλεια και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας και Ανάκτησή της.

 

Εμπορικές Μισθώσεις: Σύνταξη Μισθωτικών Συμβάσεων, Υπομίσθωση και παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου, Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, Εκποίηση Μισθίου, Καταγγελία Εμπορικής Μίσθωσης και Αξίωση αποδόσεως της χρήσης του μισθίου, Καταγγελία για παράβαση συμβατικού όρου.

Δίκαιο εμπορικών εταιρειών: Σύσταση προσωπικών εταιρειών. Ίδρυση εταιρειών. Συγχωνεύσεις εταιρειών. Σύσταση κοινοπραξιών

 

Διοικητικό Δίκαιο: Προσφυγή ουσίας, αίτηση ακυρώσεως, αιτήσεις αναστολής, φορολογικές υποθέσεις, ενδικοφανείς προσφυγές, ανακοπή ΚΕΔΕ.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Δίκαιο Ένωσης – Διεθνές Δίκαιο.

Προσφυγικό Δίκαιο – Άσυλο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δημήτριος Φουφόπουλος είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Αποφοίτησε από  την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αρίστευσε στον διαγωνισμό για την λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Δικηγόρος καθώς κατετάγη πρώτος. Ασκεί μάχιμη Δικηγορία στο γραφείο που ίδρυσε ο ίδιος στην Αθήνα, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντική δικαστηριακή εμπειρία. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του τραπεζικού δικαίου ενώ ασχολείται ενεργά με ευρύ φάσμα υποθέσεων ποινικού και αστικού δικαίου.  Χάρη στη συνεργασία του με άριστους οικονομοτεχνικούς συμβούλους διερευνά σε βάθος υποθέσεις που σχετίζονται με συμβάσεις χρηματοδότησης από το εν γένει τραπεζικό σύστημα.

Από νεαρή ηλικία συμμετάσχει σε συλλογικές δραστηριότητες προσφέροντας την βοήθειά του για κοινό καλό. Σήμερα, είναι Αντιπρόεδρος του Εξωραϊστικού και  Πολιτιστικού Συλλόγου κατοίκων της περιοχής Κάτω Πατησίων στην Αθήνα «Η ΖΩΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», όπου μαζί με του κατοίκους της περιοχής αγωνίζεται για τον εξωραϊσμό και την ανάπτυξη της περιοχής των Αθηνών.  Είναι επίσης μέλος της επιτροπής μορφωτικών και πολιτιστικών θεμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Επί σειρά ετών στηρίζει συλλόγους και σωματεία της ευρύτερης περιοχής του Νομού Αττικής για τα δικαιώματα των αδύναμων συμπολιτών μας. Υποστηρίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου και είναι μέλος του πολιτικού κόμματος «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» καθώς και του φορέα «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» συμμετέχοντας έτσι στην προσπάθεια για αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισονομίας και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών ενάντιο σε κάθε φαινόμενο κρατικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης δικαιωμάτων. Έλαβε την τιμητική πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να συμπεριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» που κατεβαίνει αυτόνομα και ανεξάρτητα στις προσεχείς εκλογές.

 

***************************

 

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Είναι βέβαιο ότι η σημερινή κατάσταση τόσο της χώρας μας όσο και όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο απογοήτευση, απαισιοδοξία και  φόβο προκαλεί στους πολίτες, οι οποίοι βιώνουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο την καταπάτηση και ουσιαστική κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Η ιδέα για μία Ένωση που θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο και ασφαλές μέλλον για τις επόμενες γενεές φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από μια αυταρχική κεντρική κυριαρχία χωρίς ίχνος ενδιαφέροντος και ευαισθησίας για τους πολίτες και τις πραγματικές ανάγκες τους.  Ειλικρινά πιστεύω πως μόνο μέσα από αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Με τιμή αποδέχτηκα την πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να συμμετέχω ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στα ψηφοδέλτια του κόμματός μας «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΕΘΕΡΙΑΣ» ζητώντας την ψήφο εμπιστοσύνης σας στην προσπάθεια που όλοι μαζί κάνουμε για να ξαναγίνει η χώρα μας ένα ισότιμο μέλος της Ένωσης και μια χώρα που θα εγγυάται ένα ασφαλές παρόν και ένα σίγουρο και αισιόδοξο μέλλον. Ζητώ την εμπιστοσύνη όλων όσων αγωνιζόμαστε  για την αποκατάσταση των αξιών της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας καλώντας ταυτόχρονα όλους εσάς να συμμετάσχετε στην νέα και ειλικρινή αυτή προσπάθειά μας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 93, ΑΘΗΝΑ – ΣΕΠΟΛΙΑ

2105127205 ΚΑΙ 6972858778

dfoufopoulos@yahoo.com